De natuur in kaart brengen en bekijken wat de ontwikkelingen zijn op gebied van flora en fauna, het beheren van natuurgebieden. Daarnaast is het geven van voorlichting over de natuur belangrijk omdat mensen zich daardoor bewust worden van het belang van groenbehoud.

Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten

Als bosbouwer werkte ik samen met het personeel van Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten. We voerde verschillende taken uit. Bestekken schrijven, maaien, houtoogst, invertarisaties, klepelmaaien, bouwen van vogelobservatieposten, houtmetingen, onderhoud en reparatie van boswegen en boswegen, denk ook van het verzorgen van voor hooglandrundvee en vele andere dieren. Naast boswachter verzorgde ik ook foto’s en video’s voor sociale media en marketing doeleinden. Een grote passie is het determineren van planten, mossen, paddenstoelen en meer! 

Related Posts

Leave a Reply